Dostępne kursy

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr 3 (48-godzinny)

Kurs blended-learningowy adresowany jest do nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w kl. 7. Kurs został opracowany w ramach projektu "Przedsiębiorczość - Integracja - Rynek pracy" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.   

Kurs blended-learningowy adresowany jest do nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w kl. 2.- 5. Kurs został opracowany w ramach projektu "Przedsiębiorczość - Integracja - Rynek pracy" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w kl.6-8 SP i kl.3. gimnazjum, którego celem jest przygotowanie ww. nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć "Moje e-portfolio".

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w kl.1-5, którego celem jest przygotowanie ww. nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć "Portfolio wybranego zawodu".

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr 2

Kurs "ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Tarnowie.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs blended-learningowy adresowany jest do nauczycieli uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych i Pałacu Młodzieży, którego celem jest przygotowanie ww. nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć "Na tropach ekonomii".

Kurs blended-learningowy adresowany jest do nauczycieli uczniów kl. 1-3 szkół podstawowych i Pałacu Młodzieży, którego celem jest przygotowanie ww. nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć „Przedsiębiorczość Jasia i Małgosi”. 

Kurs adresowany jest do nauczycieli Pałacu Młodzieży oraz nauczycieli kl. 7 szkoły podstawowej i kl. 2-3 gimnazjum przygotowujący ich do organizacji i prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami. 

Kurs "ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej i gimnazjum z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie.

Kurs "ABC edukacji ekonomicznej dla wychowanków Pałacu Młodzieży z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

Kurs "ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej i gimnazjum z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie.

Kurs "ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej i gimnazjum z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie.

Kurs "ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie.

Kurs "ABC edukacji ekonomicznej w gimnazjum z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Gimnazjum nr 6 w Tarnowie.

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr5 w Tarnowie:

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr5 w Tarnowie:

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr5 w Tarnowie:

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr5 w Tarnowie:

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr5 w Tarnowie:

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr5 w Tarnowie:

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr5 w Tarnowie:


Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli Pałacu Młodzieży w Tarnowie:

Agata Abou Dan

Kasia Sypek

Jadwiga Binek


Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli Pałacu Młodzieży w Tarnowie:

Ewelina Janikowska

Ewelina Gil-Iwaniec

Ewelina Miś


Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli Pałacu Młodzieży w Tarnowie: 

Jerzy Szczepanik i Katarzyna Szczepanik

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr 4. w Tarnowie: Marty Matyjewicz, Anny Kloch

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSS w Tarnowie:

Dorota Gucwa

Anna Nizio 

Joanna Cyganowska


Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSS w Tarnowie:

Krystyna Furmańska

Bożena Cichoń 

Ewa Urbańska


Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSS w Tarnowie:

Marty Kamykowskiej

Marii Strejczek

Iwony Wojnarowicz

Izabeli Samborskiej


Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSS w Tarnowie:

Katarzyna Wadas

Patrycja Osowska

Marta Mazur


Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr 4 w Tarnowie: Bernadetta Zaucha, Beata Barańska -Czyhur, Agata Gebala

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr 4 w Tarnowie: Ola "Mazda" Preiss, Dorota "Mazda" Marszałek, Ela "Honda" Gąsior

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr 4 w Tarnowie: Jolanty Albin, Heleny Szopy i Małgorzaty Sygulińskiej

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli ZSO nr 4 w Tarnowie: Ewy Zawiszy i Wiesława Zawiszy

Kurs dla uczniów kl. 7b SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tej klasie.


Kurs dla uczniów kl. 4b i kl. 5a SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tych klasach.


Kurs dla uczniów kl. 2b SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tej klasie.


Kurs dla uczniów kl. 7a SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tej klasie.


Kurs dla uczniów kl. 3 AW SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tej klasie.


Kurs dla uczniów kl. 5c SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tej klasie.


Kurs dla uczniów kl. 5b SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tej klasie.

Kurs dla uczniów kl. 4a SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tej klasie.

Kurs dla uczniów kl. 3b SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tej klasie.


Kurs dla uczniów kl. 2a SP nr 11 opracowany przez nauczycieli uczących w tej klasie.

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli SP 8 w Tarnowie: Małgorzaty Kuźmin, Urszuli Nosal, Elżbiety Ambrozik, Jolanty Gawin,Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli SP 8 w Tarnowie: Marty Drabik, Anety Jasiak, Edyty Zelek, Kornelii Kiecka.

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli SP nr 8 w Tarnowie: Katarzyny Smutek, Anny Lany, Małgorzaty Krakowskiej, Joanny Michoń, Janiny Walloni.

Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli SP nr 8  w Tarnowie: Aliny Wojtanowskiej, Marioli Kozioł, Moniki Wolan, Ewy Kowalskiej.


Kurs ćwiczeniowy dla nauczycieli SP nr 8 w Tarnowie: Agnieszki Machalskiej, Bożeny Wajda, Moniki Mukawa