Kurs "ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej i gimnazjum z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie.