Kurs adresowany jest do nauczycieli Pałacu Młodzieży oraz nauczycieli kl. 7 szkoły podstawowej i kl. 2-3 gimnazjum przygotowujący ich do organizacji i prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami.