Kurs "ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Tarnowie.