Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr 2