Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w kl.1-5, którego celem jest przygotowanie ww. nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć "Portfolio wybranego zawodu".