Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w kl.6-8 SP i kl.3. gimnazjum, którego celem jest przygotowanie ww. nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć "Moje e-portfolio".