Kurs blended-learningowy adresowany jest do nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w kl. 7. Kurs został opracowany w ramach projektu "Przedsiębiorczość - Integracja - Rynek pracy" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.