Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr 3 (48-godzinny)