Kurs "ABC edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej z zastosowaniem platformy e-learningowej" adresowany jest do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie.